Fatima's blog over religie

Gebedstijden, (g)een simpele berekening!

De Islam heeft vijf belangrijke zuilen. Eén van die zuilen is het gebedsritueel, ook wel de Salat genoemd. Dit houdt in dat moslims vijf keer per dag bidden. De overige zuilen zijn de geloofsbelijdenis, het geven van aalmoezen, het vasten tijdens de ramadan en de bedevaart naar Mekka. Deze vijf zuilen kun je zien als leefregels waar een goede moslim zich zoveel mogelijk aan probeert te houden. Omdat moslims geloven dat ze met een juiste levenswijze na hun dood in de hemel komen, hebben deze leefregels voor hen een grote betekenis waardoor ze zich zoveel mogelijk aan deze gebedstijden houden.

De vijf gebeden en gebedstijden

Als moslim moet je vijf keer per dag bidden met je gezicht naar Mekka gericht. Het is echter niet zo dat je zelf mag bepalen wanneer je gaat bidden. Het is ook niet zo dat alle moslims op dezelfde tijdstippen moeten bidden, het ligt namelijk een stuk ingewikkelder. De gebedstijden worden vastgesteld op basis van de positie van de zon. Voor ik hier verder op in ga, geef ik jullie eerst wat informatie over de gebeden zelf. 

Het eerste gebed vindt plaats vóór het aanbreken van de dag. Dit gebed wordt ook wel 'Fajr' genoemd. Dit is voor moslims één van de belangrijkste gebeden. Rond de middag, wanneer de zon net over het hoogste punt heen is volgt 'Dhuhr', het tweede gebed. 's-Middags tussen drie en vijf uur bidden de moslims het gebed 'Asr'. Dit gebed is precies tussen het gebed Dhuhr en de zonsondergang. Net na de zonsondergang maar nog voor het donker, wordt het gebed 'Maghrib' gebeden. Dit gebed wordt opgevolgd door 'Isha'. Het gebed Isha is anderhalf tot twee uur na het gebed Maghrib, wanneer de zon volledig onder is.

Berekeningen en discussie over gebedstijden

Je weet nu dus de soorten gebeden die bij de Islam gehanteerd worden en wanneer deze ongeveer plaatsvinden. Wanneer je heel stipt de gebedstijden wilt weten, zijn er websites en mobiele apps die deze nauwkeurig berekenen. Er zijn verschillende methoden om de gebedstijden tot op de minuut vast te stellen. Ik moet hierbij wel zeggen dat deze berekeningen al jarenlang discussie veroorzaken. Dit kan komen doordat niet alle moslims dezelfde interpretatie geven aan richtlijnen vanuit de Koran, maar het ligt vooral aan de verschillende berekeningen. Met name tijdens de Ramadan kan de discussie over de exacte tijdstippen van de gebeden behoorlijk oplopen. 

We kunnen dus concluderen dat het berekenen van gebedstijden nog niet zo eenvoudig is en dat het moeilijk is om hierin een duidelijke lijn te stellen. 

Voor meer informatie spreek met Sunnah Center Winkel.

Referenties:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Salat_(islam)

http://www.sahih.nl/gebedstijden/

https://koran.nl/gebedstijden/